Thứ Hai, 12 tháng 1, 2009

Xin Chào các Bạn - Điều dưỡng Việt Nam

Với mục đích . Cập nhật và Trao đổi Thông tin Sách chuyên ngành Điều dưỡng .

Chúng tôi , đang tạo dựng Blog này .

Hoan nghênh Tất cả các Bạn tham gia viết bài cho Blog !

Thư về : hoidieuduongvietnam@yahoo.com.vn